ORT
  • est
  • rus

Õppematerjalid

MOODLE - see on virtuaalne õpikeskkond, mis annab õpetajatele võimaluse paigutada internetti õppematerjale, teste, kontrolltöid ja kõike muud. See annab õpilastele võimaluse näha ühes kohas kõike vajalikku ühe kursuse õppimise jaoks, sooritada teste, kontrollülesandeid, saata õpetajale kodutöid.
Selleks, et õpilane saaks lülituda koolisüsteemi MOODLE, peab ta minema MOODLE pealeheküljele allpoolasuval viitel, vajutada viitele Enter ja registreeruda.
 
Minna virtuaalõpikeskkonda MOODLE