ORT
  • est
  • rus
Toitlustamise info
12.03.2020

10. klassi vastuvõtukatsete edasilükkamine

K Ä S K K I R I 12. märts 2020 nr 1-3/21
 
Tallinn
 
10. klassi vastuvõtukatsete edasilükkamine
 
Tulenevalt Tallinna linnapea 11.03.2020 käskkirjast nr T-4-1/20/6 „COVID-19 leviku tõkestamise
meetmed Tallinna linna asutustes“:
Lükata edasi perioodile 20. maist 21. maini planeeritud 10. klassi sisseastumiskatsed.
Testide toimumise uue kuupäeva teatatakse esimesel võimalusel.
 
Igor Lirisman
Direktor