ORT
  • est
  • rus
Toitlustamise info
07.05.2020

Riigieksamid 2020. aastal

Государственные экзамены 2019-2020
Riigieksamid 2020. aastal   https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/
Eesti keel teise keelena 1.–3. juuni 2020 sügis 2020
Inglise keel ei toimu sügis 2020
Matemaatika 5. juuni 2020 sügis 2020
Выпускные экзамены 2019-2020
Riiklikke põhikooli lõpueksameid 2019/2020. õppeaastal ei toimu.
Neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha.
< >Põhikooli eesti keel teise keelena eksam toimub 8.-10. juunil. Kirjalik osa on 8. juunil.https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad/