ORT
  • est
  • rus

Vastuvõtt 10.klassi

Õpilaste vastuvõttu 10. klassi 2018/2019. õppeaastaks

Tallinna Juudi Kooli 2018-2019 õppeaasta vastuvõtukord asub siin.

Registreeruda sisseastumise testile

Tallinna Juudi Kooli 10. klassi õpilastele pakutakse uue riikliku õppekava raames Judaica ainete tsükltit avrestades jargimisi suundi:
-reaalsuund;
-sotsiaalsuund;
-humanitaarsuund;

1. Reaalsuund, milles peale kohustuslike ainete pööratakse erilist tähelepanu matemaatika õppimisele (lai kursus), teadusainete tsüklile: bioloogiale, geograafiale, keemiale, füüsikale, lisaks sellele ka ökonoomikale ja ettevõtluse alustele, arvutiõpetusele.

2. Sotsiaalsuund, milles peale kohustuslike ainete pööratakse erilist tähelepanu vene keele õppimisele, maailma- ja juudi kirjandusele, sotsiaaltsükli ainetele: ajaloole, juudi ajaloole, ühiskonnaõpetusele, inimeseõpetusele, rahvastikugeograafiale, suhtlemispsühholoogiale, pakutakse ka avalike suhete ja meedia kursust.

3. Humanitaarsuund, milles peale kohustuslike ainete pööratakse erilist tähelepanu inglise, eesti ja juudi keele süvaõppele (juudi keelt õpitakse individuaalse kava järgi õpetajaga Iisraelist), maailma- ja juudi kirjandusele, ajakirjandusele.

Kõikide suundade tööplaani on sisse pandud lisatunnid eesti ja inglise keele omandamiseks ning uurimistööde kirjutamise aluste, arvutiõpetuse, psühholoogia õppimiseks.

Vastavalt uuele riiklikule õppekavale peavad gümnaasiumiastme õpilased kolme aasta jooksul läbima 57 eestikeelset ainekursust. Läbi eesti keele õppimisega seotud projektitegevuse arendamise on gümnaasiumi õpilastel võimalus võtta osa integratsiooniprojektidest, ekskursioonidest, mille eesmärgiks on tutvumine Eesti kultuuri, ajaloo ja traditsioonidega, ning suhelda oma eakaaslastega eesti koolidest.