ORT
  • est
  • rus

Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Juudi Kooli õppe- ja kasvatustöö prioriteedid 2015/2016. õppeaastaks

Juhtkond

1.      Kooli õppekava viimine Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning uue riikliku õppekava kasutuselevõtu korraga vastavusse.

2.      Õppekeskkonna seisundi viimine Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse nõudmistega vastavusse (PGS § 15 lg 2).

3.      Hindamiskorra viimine seadusega vastavusse. (PGS § 29)

4.      Kooli veebilehe viimine seadusega vastavusse ja veebilehe hooldamine.

Personal

1.      Proffesionaalse taseme tõstmine, infotehnoloogiate kasutamise teadmiste ja oskuste ning nende õppetöös kasutamise tõstmine.

2.      Riigikeele valdamise kvalifikatsiooni tõstmine.

3.     Paremate töö- ja puhketingimuste loomine.  

Partnerlus

1.      Partnersuhete arendamine partnerkoolidega: Tallinna Reaalkooliga, Viimsi kooliga, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumiga.

2.     Partnersuhete arendamine Eesti Juudi  Kogukonnaga ja Ülemaailmse ORTga.

3.      Ühisprojektide arendamine Vilniuse ja Riia juudi koolidega.

Õppe- ja kasvatustöö

1.      Tugisüsteemide arendamine HEV õpilaste toetamiseks ning tingimuste loomine HEV õpilaste jaoks.

2.      Ringitöö toetamine, huvitöö arendamine nii eesti kui ka juudi osaga.

3.     Eesti ja inglise keele õpetamise toetamine ja arendamine.  

4.      Infotehnoloogia, tehnoloogia, robotitehnika ja programmeerimise õpetamise toetamine ja arendamine.

5.      Juudi tsükli ainete õpetamise toetamine ja arendamine, osalemine Ülemaailmse ORT, Iisraeli Haridusministeeriumi, Eesti Juudi Kogukonna projektides ja programmides.


                Õppeaasta eesmärgid vene keeles 2015/2016