ORT
  • est
  • rus

Tallinna Juudi kooli põhikooli õppekava

 
Tallinna Juudi kooli põhikooli õppekava

Lisa 1. Vene keel ja kirjandus. Põhikool
Lisa 2. Võõrkeeled. Põhikool
Lisa 3.  Matemaatika
Lisa 4. Loodusõpetus. Põhikool
Lisa 5. Ainevaldkond „Sotsiaalained”
Lisa 6. Ainevaldkond „ Kunstiained”
Lisa 7. Ainevaldkond „Tehnoloogia“
Lisa 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”