ORT
  • est
  • rus

Õppetöö

ÜLDINE KOOLIELU KORRALDUS


• Tallinna Juudi Kool töötab alates 2006/07 ühes vahetuses.
• Tund 45 minutit, tundide algus 8.15
• Õppepäevi  - 175
• Klassid  1- 12
• Koolis on loodud ÕPILASOMAVALITSUS.
• Töötab  pikapäevarühm.
• Kool jätab omale õiguse moodustada gruppe  paralleelklasside vahel erinevates ainetes kui seda on vaja eksamiteks valmistumisel,paremate tulemuste saavutamiseks, samuti õpilaste arendamiseks.
• Õpilastel on võimalus saada  aineõpetajalt konsultatsioone vastavalt koostatud  graafikule.
• Koolis töötab malering 1 – 4 klassi õpilastele, juhendaja Aleksander Veingold  (Rahvusvaheline meister, filosoofia doktor)

 


  Muudatused riigieksamite korralduses