ORT
  • est
  • rus
03.09.2018

Ainete automaatne hindamine 7-10. klass

Vastavalt uuele Riiklikule Õppekavale ja Kooliõppekavale ning Tallinna Juudi Kooli õppenõukogu ja hoolekogu otsustele on 10.-12. klasside õpilastel, kes tegelevad kunsti ja muusikaga ning 7.-12. klasside õpilastel, kes tegelevad spordiga neli ja rohkem tundi nädalas ametlikes koolides või spordiklubides, õigus saada kunsti, muusika ja kehalise kasvatuse tundidest vabastus ning olla automaatselt hinnatud nendes õppeainetes (tingimusel, et on täidetud õppekava, juudiainete tsükkel, osaletakse kooli ja koolivälistel üritustel ja võistlustel). 

2018/2019. õa kunsti-, muusikakoolides ja spordiklubides osalemise tõendid ja vastavad taotlused esitada klassijuhatajatele 14. septembriks 2018.