ORT
 • est
 • rus
27.09.2018

E-Õpilaspilet

Tallinna Juudi Kool läheb üle ühisele E-õpilaspiletite süsteemile

 

 

Esmase e-õpilaspileti väljastamiseks tuleb saata dokumendifoto aadressile foto@jkool.tln.edu.ee

Neile, kes soovib värskendada enda pilti õpilaspiletil tuleb saata dokumendifoto aadressile foto@jkool.tln.edu.ee Kehtib ainult 05.10.2018.a.!!!


 

E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord

 1. E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Juudi Koolis.

 2. E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks ning kooli raamatukogus lugeja tuvastamiseks.

E-õpilaspileti väljastamine ja registreerimine

 1. E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab õpilane või lapsevanem saatma e-kirja aadressile foto@jkool.tln.edu.ee alljärgnevate andmetega: lapse ees- ja perekonnanimi, klassi number tähisena (nt 5B), isikukood. Kirja manusesse lisada digitaalne dokumendifoto jpg-failina. (Fotol peab olema hele, ühevärviline taust. Isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta. Foto külgede suhe 3:4, lühem külg vähemalt 600 pikslit.)

 2. E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist Tallinna Juudi Kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel. E-õpilaspileti kehtivusaeg on trükitud piletile.

 3. E-õpilaspiletite väljastamise üle peetakse arvestust õpilaspiletite registris.

 4. Esmase õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.

E-õpilaspileti korduv väljaandmine

 1. E-õpilaspileti kadumisel, rikkumisel või purunemisel teavitab õpilane või lapsevanem esimesel võimalusel kooli sekretäri ja kaart suletakse.

 2. E-õpilaspileti duplikaadi tellimine toimub eKooli kaudu: Õpilaspileti duplikaadi eKoolist tellimise juhend.

 3. Duplikaadi jõudmisel kooli teavitab sekretär klassijuhatajat.

Korduv E-Õpilaspilet maksab 4.20 eur.-


 

Õpilaspileti tagastamine

 1. E-õpilaspilet kuulub Tallinna Juudi Koolile, kus see väljastatakse konkreetsele isikule, kelle andmed on trükitud kaardile. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud. Kaardi leidmise korral tuleb see tagastada Tallinna Juudi Koolile.

 2. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.

 3. 9. ja 12. klassi lõpetanute e-õpilaspiletid kehtivad piletile märgitud kehtivusaja lõpuni ning neid koolile tagastama ei pea.


 

E-õpilaspileti väljastamise kord ja duplikaatide tellimine: Koolikorraldus -> E-õpilaspilet.

Kui e-õpilaspilet ei tööta ühistranspordis, tuleb pöörduda www.pilet.ee keskkonna poole – e-post: info@pilet.ee  tel: 6118000.