ORT
  • est
  • rus
05.12.2019

Projekt Jõulud Eesti rahvakalendris ja juudi püha Hanuka

Osalejad : Vanalinna Hariduskolleegium , Tallinna Juudi Kool
 
Toimumisaeg : detsember 2019 -  jaanuar 2020
Toimumiskoht : Vanalinna Hariduskolleegium , Tallinna Juudi Kool 1.,3., 5. kl
 
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid :
·         Õpilane väärtustab nii eesti kui ka teise rahvuse kultuuritraditsioone
·         Õpilane saab ettekujutuse oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
·         Eesti keele omandamine eesti õppekeelega koolis
Õppe- ja kasvatustöö läbiviimise põhimõtted :
-          Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine
-          Mängu kaudu õppimine
-          Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine